Syvänniemellä vaikutti 1900-luvun alussa lankarullatehtailija Herman Saastamoinen, joka suunnittelutti Arkkitehti J.W Strömbergillä uuden tehtaan entisen palaneen tilalle. Tehtaan lisäksi J.W. Strömberg sai tehtäväkseen suunnitella navetan. Tämä upea “kivilinna” valmistui vuonna 1906. Navetan kiviaines on louhittu navetan sijaintipaikasta noin kolmesataa metriä

Airakselan suuntaan. Louhos on jäänyt nykyisen tielinjauksen alle. Kivi on porfyyristä (maasälpähajarakeista) granodioriittia.

Saastamoinen rakennutti kivinavetan huolehtimaan rullatehtaan väen ja Syvänniemen kyläläisten ruokahuollosta. Parhaimmillaan 1930-luvulla 140-päinen karja takasi perusravinnon ja navetan tuotteita myytiin rullatehtaan työntekijöille. Rakennuksen kaakkoispäädyssä korkeassa osassa oli 40 hevosen talli. Peltoa oli yli 400 ha.

Läheinen peltoalue oli 170 ha. Pellot menivät sodan jälkeen suurimmaksi osaksi pika-asutukseen.

Karjan pito lopetettiin 1968 ja maatalous 1970.

Nykyisin Hermannitalon omistaa Tapahtuma- ja kulttuurikeskus Hermanni ry, jossa

Syvänniemen Kyläyhdistys ry, Teatteri Hermanni ja urheiluseura

Syvänniemen Nousu ovat mukana merkittävällä panostuksella.